תחנות הזמן נמצאות במקומן  - הזמן מסרב לעצור  .  הזיכרונות עומדים  -למול רכבת החיים שממשיכה לנוע עד לתחנה הסופית, כש לכל קרון יש את הסיפור שלו .soria