מרגיזה אותי "הזכות"  אשר נשארת לבעלי תפקידים ממלכתיים לקבל הטבות שונות ומשונות למשך כל חייהם, אחרי סיומם תפקידים יוקרתיים.

 

למשל:  הזכויות המיוחדות של נשיאים לשעבר, יושבי ראש הכנסת לשעבר, ראשי ממשלה לשעבר (ועוד משרות יוקרה לסוגיהם) למשך כל שארית ימי חייהם.

 

למשל: לא ברור לי מדוע יושב ראש הכנסת לשעבר צריך להמשיך ולקבל רכב צמוד (נדמה לי גם נהג צמוד) למשך כל שארית חייו !
האם תפקיד זה כל כך גרוע שמצדיק "פיצוי" נוסף לפיצוי הניתן בזמן התפקיד ?

 

הצרה בחיינו הציבוריים, שחברי כנסת, ושאר מיוחסים רבים, מרשים לעצמם לחלק לעצמם ביד נדיבה מתנות שמנות מכספי הציבור...