הסינים אימצו להם את הפיתוח הזה,

והם מפעילים כבר מספר שנים קטע נסיוני,

די בהצלחה.

 

כנרה שהם ירחיבו את היקף הפרוייקט במידה ניכרת.

 

מדובר על רכבת אשר נעה על "מסילה" לא מסורתית אלא מסילה יצוקה מבטון,

וההפעלה על עקרון של הנעה באמצעות דחייה מגנטית  של הקרון מעל המסילה,

כך שהקרון מרחף מעל המסילה בלי לנגוע בה.