בבולמוס ההנאות וגזל הקופה הציבורית , עומד רפול ז"ל כמיגדלור באפילה. ראה הרכבים והתנאים הנלווים לכל החיים ליור"י הכנסת , לנשיאים ולח"כים עד מאה ועשרים.

 וכל זה על חשבון מי? ע"ח בוזגלו, שהוא כל אחד מאיתנו.