אלא אם כן יש מושג, צבאי או אזרחי, שאני איננני מכירו.