רצוף בזה קישור להתכתבות שלי עם האקדמיה ללשוןן עברית.

 

על אף מספר פניות אליהם, הם לא "הצליחו" להגיד שזו שגיאה.

 

עוד יותר, אני חושב שזו שגיאה לכתוב בכתיב מלא "כתבת" כאשר הכוונה "כתבתה"

 

 

www.kaspit.com/hebrew