ובאשר להערתך

 

"עוד יותר, אני חושב שזו שגיאה לכתוב בכתיב מלא "כתבת" כאשר הכוונה "כתבתה"

 

נראה לי שאין לה בסיס, שכן על פי האקדמיה ללשון "לעולם יש לבחור" בכתיב אותו אתה מסרב לקבל. לפיכך, אם האקדמיה פסקה כי יש לבחור בכתיב ללא ה´, לא יתכן שזו תהיה שגיאה, גם אם אתה סבור שזו שגיאה.