אין כל הצדקה לזה, וזה רק גורם לטעות ולבלבול בהבנת הכתוב.

 

כאשר האקדמיה מוסיפה אותיות (יודים ווים ועוד) כאשר קודם הם הושמטו בכתיב חסר,

אין הצדקה שלא לכתוב כמו שמדברים.

 

הקישור להתכתבות עם האקדמיה:

 

www.kaspit.com/hebrew