אני לא מתווכח אתך בנושא האיות. אבל ציינתי כי כאשר אתה לומד ומתרגל במשך 70 שנה כללי כתיבה מסויימים, קשה לשנותם.

 

קשה לי גם הנושא של ביטול ציון הנקבה בלשון רבות בעתיד. היום כבר

לא אומרים אתן תגשנה למשרד...  אלא אתן תגשו...

 

האקדמיה נתנה לך את הסכמתה. אבל אין מה לעשות. בני דורי לא ישנו ממנהגם.