עוד יותר,

יותר ויותר אני נתקל במקרים אשר מפחדים לכתוב  "אתה" וכותבים "את" במקום זה.

 

זה מהווה שיא הטמטום.

ברור שזו מזימה של התנועות הפמיניסטיות אשר מנסות לטשטש הבדלים בין זכר לנקבה...