ח"כ צריך לכהן תקופה מינימלית של קדנציה מ ל א ה כח"כ כדי שהזכויות האלה יזקפו לזכותו, וזה כולל טלפון ועיתון חינם.  ח"כים שכיהנו במשך קדנציה מלאה ושאינם מקבלים פנסיה תקציבית של 70% זכאים למענק ההסתגלות - 128 אלף שקל, ולדמי הפרישה - 192 אלף שקל. בסה"כ המדובר במענק חד פעמי של 320 אלף שקל. הם מקבלים פנסיה 3% לשנה, כלומר 12% מ-70% מהברוטו שלהם במידה וכיהנו 4 שנים, וכל זאת רק מגיל הפנסיה שלהם שהוא 45 (ולא 70).