אין ספק שצניעותו משמשת עד היום מודל שאנחנו מצפים מנבחרינו לחקות.