רדיו יוּבל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יוּבל

תאריך 29/06/2007 23:46:14
מאת מוטקה צביאלי
נושא והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו

ואומר התרגום (אונקלוס בארמית) ובתרגום חופשי:
הוא יהא צריך לכלא וכולא יהו צריכים ליה
הוא יצטרך לכולם וכולם יצטרכו לו
 
מאתר "מנוף" שאת הקישור אביא להלן:
 

המראות המזעזעים של מעשה הלינץ´ בשני חיילי צה"ל בשבוע שעבר ברמאללה מביאים אותנו לעיין בפרשת לך-לך בספר בראשית, המלמדת אותנו על ימי נערותו של ישמעאל, אנו לומדים גם כי נאמר עליו מן השמים: "והוא יהיה פרא אדם". פסוק זה נדרש בכמה פנים בידי קדמונים, ורבים גם חשו את משמעותו הנוראה על בשרם. פראותם ורצחנותם של בני ישמעאל נודעו בעולם כולו מזה אלפי שנים. עמים רבים סבלו מ"ידו בכל" של ישמעאל ובפרט העם היהודי, כפי שכבר כתב הרמב"ם, כי נגזר על עם ישראל לסבול בתקופתנו מישמעאל יותר מאשר כל אומה אחרת.

המהרי"ל דיסקין נהג לומר, כי אופיו הפראי של ישמעאל הוא ייחודי ומושרש בקרבו, עד כי הדבר בא לידי ביטוי אפילו בהגדרתו. כידוע בלשון הקודש נהוג להזכיר את שם העצם לפני שם התואר, המתאר את שם העצם. ("אדם חכם" ולא "חכם אדם"). מדוע איפוא אמר המלאך להגר, כי ישמעאל יהיה "פרא אדם", ולא אמר "אדם פרא"? אלא, אמר רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל, ללמדנו בא הדבר, כי עיקרו של ישמעאל הוא ה"פרא" שבו. זה הוא "שם העצם" שלו, זה הוא עיקר מהותו, ולא רק תואר לוואי. אדרבא, ה"אדם" שבו רק טפל לתכונות הפרא המקננות בקרבו.

ארבעת אלפי שנות היסטוריה ערבית עקובה מדם ורצח ממחישה לנו באלפי תמונות זוועה את דעת-התורה הקובעת את מהותו הפנימית, הבלתי משתנה, של ישמעאל: "והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו". מראש מקדם נקבע שמו ´ישמעאל´, כותב "פרקי דרבי אליעזר", "מפני שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע שוועת העם מפני הצרות שיעשו להם בני ישמעאל באחרית הימים, שנאמר ישמע ק-ל ויענם". בניגוד לעשיו שניסה להלביש על רצחנותו אידיאלים שונים, שטופה ההיסטוריה התפרצויות דמים של עמי ערב, שמאחוריהן ניצב ללא בושה יצר תאוות ההרג.

גם בעל ה"חפץ חיים" זצ"ל התייחס לפסוק זה בהזדמנות מסויימת, והעיד על הדברים רבי שמעיה אליעזר דיכובסקי זצ"ל בספרו "נאות דשא". היה זה זמן קצר לאחר הטבח בחברון בשנת תרפ"ט (1929). הרב דיכובסקי ביקש לשמוע את חוות דעתו של החפץ חיים על המצב בארץ ישראל; על התשובה העיד הרב דיכובסקי בשורות הבאות המצוטטות מתוך ספרו: "הנה התורה הקדושה אומרת על ישמעאל: ´והוא יהיה פרא אדם´. הלא ידוע כי התורה שלנו היא נצחית. ואם היא אומרת על ישמעאל ´והוא יהיה פרא אדם´, הרי משמעותו, שישמעאל ישאר לנצח פרא אדם".

"ואפילו יתאספו כל עמי התרבות שבעולם, וירצו לחנך את ישמעאל ולעשותו כבן תרבות, שלא יהיה פרא אדם - הלא ודאי לא יוכלו בשום אופן ולא יעלה בידם כלל. כי לא בן תרבות הוא שהרי התורה העידה עליו שיהיה פרא אדם ו´יהיה´ - פירושו גם לעתיד, לנצח".

"ואפילו אם ישכיל ישמעאל ללמוד, ויהיה למשל עורך דין וכדומה, אז יהיה ´עו"ד פרא אדם´. ואם ישכיל להיות פרופסור, אז יהיה ´פרופסור פרא אדם´. זאת אומרת, כי הפראות שבו לא תסור ממנו לנצח". (כולנו ראינו את פרופ´ סעיד מאוניברסיטת קולומביה מיידה אבנים כמו אחרון הפרחחים בשער פטמה שבגבול הלבנון ואת ד"ר אחמד טיבי שש על הפוגרום בקבר יוסף באומרו קבר רחל עכשיו) ואמר: (החפץ חיים) ´אוי! מי יודע מה הפרא-אדם הזה עלול עוד לעשות לעם-ישראל´.

העימות הישראלי-פלסטיני מהווה גם התגשמות הנבואה מהתורה: "וישמן ישורון ויבעט… הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכיעסם: (ספר דברים פרק לב, כא).
 
   
מפת העץ
מסיפורי הדוד הנרי / סיפורי יוון - משחק על כל הקופה הנרי גלוקסמן  
האם אבו-מאזן זקוק לחזוק ? שמעון מנדס  
 והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו מוטקה צביאלי  
 הקולוניאליזם הישראלי הנרי גלוקסמן  
 זה אותו יוסי גינוסר שניהל תיקי השקעות לרב המרצחים מוטקה צביאלי  
 הרי חז"ל אמרו "בעל המאה הוא בעל הדעה" שמעון מנדס  
 שמעון קרידו: שזה בעצם הפרט שמלמד על הכלל מוטקה צביאלי  
 "יוסי שלנו" ילד גדול ומוצלח אבנר אברהם  
 יוסי גאון של אמא- אבל על חשבון מי? מוטקה צביאלי  
 מי ראה? אבנר אברהם  
 מי ראה? האמריקאים ראו!...שמע סיפור מוטקה צביאלי  
 לדעתי האמריקאים איחרו לבדוק גם בם אבנר אברהם  
 אני חייב להודות שהצלחתי ללא קושי רב הפעם אבנר אברהם  
 מנדס היקר, הניתוח יפה אך תמים: למה בדיוק אתה מצפה מה"ה רפי אשכנזי  
 רפי אשכנזי: לא יכולת לדייק יותר! מוטקה צביאלי  
 תודה מוטק´ה, אני שמח שאני לא לבד ביער... רפי אשכנזי   
 אבו מאזן הוא בובה מנוטרלת אבנר אברהם  
אימתי ההמונים יתחילו לחשוב?! שמואל ירושלמי  
הקמת פורום דפי נחיתה   /   הקמת פורום הקמת פורום